ОП Иновации и конкурентоспособност

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичниявзрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-12893-C01/04.09.2020г.


Бенефициент: ИВЕНТ СЪРВИС ООД


Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и  1 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 04.09.2020г.

Край:
04.12.2020 г.